EELK Rannamõisa kogudus Rotating Header Image

Noortetöö

2010. aasta sügisel sai Rannamõisa koguduses uuesti alguse noortetöö. Korra kuus hakkasime korraldama noortekohvikuid, mis on suunatud nendele, kes on välja kasvanud pühapäevakoolist ja kes on valmis edasi liikuma oma usulises arengus. Uue kogudusemaja valmimisega tekkisid meil avarad ruumid, kus saab noorteõhtuid läbi viia.

Kuna meil käib koos väga erinevas vanuses noori, paneme rõhku mängudele, mida saame kõik ühiselt läbi viia. Nooremad tulevadki kohale enamasti mängude ja lõbu pärast. Samas läbi mängude, oleme ise saanud noortega paremini sõpradeks ja leidnud ühise keele. Noor, kes tuleb kohale ainult mängu pärast, saab kuulda ka sõnalist osa, mis võib panna teda mõtlema sügavuti Jumalale ja olla abiks vaimulikus arengus.

Ühisele õhtupalvele koguneme me kirikusse. Kirikus palvetamine on alati midagi erilist ja võib-olla aitab paremini koondada mõtteid Jumalale. Saab olla ühiselt osaduses, võtta aega Jumala ees olemiseks. Õhtu lõpetuseks teeme ühise palveringi, kus soovi korral saab iga noor tuua oma mured, rõõmud või tänud Jumala ette.

Kui sa soovid kasvada Jumalale ligemale, koos palvetada, mängida ja süüa, siis oled sa alati oodatud meie Noortekohvikusse. Iga kuu viimasel reedel kell 19:00 Rannamõisa kogudusemajas.

close window

Teenistused & Asukoht

Iganädalane Jumalateenistus

Rannamõisa kirikus pühapäeva hommikuti: 10:30


Koguduse osadusgrupp

Rannamõisa kogudusemajas kolmapäeva õhtuti: 19:00


Kuidas kirikusse saada?

Rannamõisa kirik ja kogudusemaja asuvad Rannamõisa tee ääres umbes 2,5km kaugusel Tabasalust.

map